Waarom Cenzo?

 • Matched care

  Met behulp van ons triage-instrument Intake Mentaal zorgen wij dat we een medewerker met zijn mentale hulpvraag bij de juiste zorgprofessional terecht komt. Zo is de werkgever en medewerker verzekerd van de juiste mentale zorg op het juiste moment.

 • Landelijke dekking

  Vanuit ons hoofdkantoor selecteren we de best passende zorgprofessional uit ons landelijke netwerk. Met meer dan 70 zorgprofessionals in Nederland is de juiste zorg altijd in de buurt.

Wendy 2
 • Snelle doorlooptijden

  Dankzij ons brede netwerk en zorgbemiddeling kunnen medewerkers aanzienlijk sneller starten dan in de reguliere zorg. De verzuimduur wordt verkort en verergering van klachten voorkomen.

 • Ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals

  De zorg wordt geleverd door gekwalificeerde zorgprofessionals die beschikken over de juiste opleiding, registraties én zijn zeer ervaren. Doordat Cenzo de kwaliteit en registraties bewaakt is de werkgever en medewerker verzekerd van de juiste zorgprofessional.

Beeldmerk Intake mentaal v1.0 dd 15-11-2019
Bol-foto Intake Mentaal
Beeldmerk Intake mentaal v1.0 dd 15-11-2019

Intake Mentaal

De opmaat naar de juiste mentale zorg!

Door de medewerker op basis van zijn mentale klachten en hulpvraag te koppelen aan de juiste zorgprofessional, is de medewerker verzekerd van de best passende zorg.

Bekijk hier de animatie video over de Intake Mentaal.
 • Waarom en voor wie
 • Hoe werkt de Intake Mentaal
Voor een werkgever is mentale problematiek vaak ongrijpbaar. Dit komt omdat mentale klachten vaak niet goed te duiden zijn, privacywetgeving (AVG) hierin beperkt en doordat een bedrijfsarts vaak nog niet in beeld is, waardoor de inhoudelijke kennis ontbreekt om een medewerker de juiste mentale hulp te kunnen adviseren. Een werkgever is met de Intake Mentaal voor zijn medewerkers verzekerd van de juiste mentale zorg op het juiste moment, doordat onafhankelijke, ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals de hulpvraag van de medewerker in kaart brengen en een deskundig advies voor de juiste zorg afgeven. Hierdoor:
 • Voorkom je verergering van klachten
 • Verkort en voorkom je verzuim
 • Worden medewerkers veerkrachtiger, energieker en gemotiveerder
 • Voldoe je aan plichten voortkomend uit o.a. Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

In drie stappen naar de juiste zorg:

1. Online vragenlijst
De medewerker ontvangt per mail een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. De mentale klachten en hulpvraag worden hierin inzichtelijk gemaakt.

2. Telefonisch interview
Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst wordt binnen drie werkdagen, door een onafhankelijk zorgprofessional, een verdiepend telefonisch interview met de medewerker uitgevoerd. Uit het interview volgt een advies:

 • Mental coaching
 • Psychologische zorg
 • Of doorverwijzing naar andere zorg.

3. Face-to-face intake
Een ervaren en gekwalificeerde psycholoog of coach wordt toegewezen en de bevindingen van de triage worden met hem/haar gedeeld. Binnen vijf tot zeven werkdagen vindt een face-to-face intakegesprek met de medewerker plaats. De hulpvraag wordt besproken en de doelstellingen worden samen met de medewerker bepaald, waarna de voorgestelde interventie met dezelfde zorgprofessional kan aanvangen.

Voor de werkgever is het van groot belang om tijdig de juiste mentale zorg in te zetten om:
 • Verergering van klachten te voorkomen;
 • Verzuim te voorkomen en te verkorten;
 • Medewerkers veerkrachtiger, energieker en gemotiveerder te krijgen;
 • Te voldoen aan plichten voortkomend uit o.a. Wet Verbetering Poortwachter (WVP).
Voor een werkgever is mentale problematiek vaak ongrijpbaar. Dit komt omdat mentale klachten vaak niet goed te duiden zijn, privacywetgeving (AVG) hierin beperkt en doordat een bedrijfsarts vaak nog niet in beeld is, waardoor de inhoudelijke kennis ontbreekt om een medewerker de juiste mentale hulp te kunnen adviseren. Een werkgever is met de Intake Mentaal voor zijn medewerkers verzekerd van de juiste zorg op het juiste moment, doordat onafhankelijke, ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals de hulpvraag van de medewerker in kaart brengen en een deskundig advies voor de juiste zorg afgeven.
In drie stappen naar de juiste zorg:
 1. Online vragenlijst: De medewerker ontvangt per mail een uitnodiging voor het invullen van een online vragenlijst. De mentale klachten en hulpvraag worden hierin inzichtelijk gemaakt.
 2. Telefonisch interview: Op basis van de uitkomsten van de vragenlijst wordt binnen drie werkdagen, door een onafhankelijk zorgprofessional, een verdiepend telefonisch interview met de medewerker uitgevoerd. Uit het interview volgt een advies:
  • Mental coaching
  • Psychologische zorg
  • Of doorverwijzing naar andere zorg.
 3. Face-to-face intake: Een ervaren en gekwalificeerde psycholoog of coach wordt toegewezen en de bevindingen van de triage worden met hem/haar gedeeld. Binnen vijf tot zeven werkdagen vindt een face-to-face intakegesprek met de medewerker plaats. De hulpvraag wordt besproken en de doelstellingen worden samen met de medewerker bepaald, waarna de voorgestelde interventie met dezelfde zorgprofessional kan aanvangen.

Zorg op maat

Met behulp van ons triage-instrument Intake Mentaal zorgen wij dat we een medewerker met zijn mentale hulpvraag bij de juiste zorgprofessional terecht komt. Zo is de werkgever en medewerker verzekerd van de juiste mentale zorg op het juiste moment.

Snelle doorlooptijden

Dankzij ons brede netwerk zorgprofessionals en zorgbemiddeling op het hoofdkantoor, kunnen medewerkers aanzienlijk sneller starten dan in de reguliere zorg. We verkorten de verzuimduur aanzienlijk en voorkomen dat klachten verergeren.

Voorkomen van onjuiste verwijzing

Wij ondersteunen verwijzers met het toepassen van triage met gebruik van een vragenlijst en telefonisch interview. Hierdoor komt de medewerker met zijn hulpvraag direct bij de best passende zorgprofessional terecht en wordt veel tijd bespaard.

Direct aan te vragen

De werkgever en/of casemanager kan direct zonder tussenkomst van een bedrijfsarts de medewerker (preventief) aanmelden. Wij passen triage toe en zorgen dat de medewerker bij de bij de hulpvraag van de medewerker best passende zorgprofessional terecht komt.

Meer informatie

Download hier de brochure Intake Mentaal met informatie.

Aanmelden

Klik hier om een medewerker online aan te melden voor de Intake Mentaal.

Zoek-zorgprofessional

Bekijk hier waar wij een zorgprofessional beschikbaar hebben.

bol-foto psychologische zorg

Psychologische zorg

De juiste weg naar herstel!

Ervaart een medewerker psychische klachten? Dan is psychologische zorg de weg naar herstel. Onze ervaren en gekwalificeerde zorgprofessionals leveren zorg op maat die leidt tot klachtenreductie, bevordering van het welbevinden van de medewerker, re-integratie en/of voorkoming van verzuim.

 • Onze dienstverlening
 • Dienstenaanbod

Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde psychologen zorg op maat. Deze zorg richt zich op medewerkers met psychische klachten die hen hinderen in hun dagelijks functioneren, waardoor zij verminderd presteren en/of zijn uitgevallen.

Onze psychologen werken vanuit de visie dat werk bijdraagt aan herstel. Zij zullen daarom, zo snel als verantwoord is, de medewerker helpen terug te keren naar het werk. Vanuit deze situatie leert de medewerker omgaan met zijn problematiek op het werk, terwijl hij samen met zijn psycholoog werkt aan zijn herstel.

Met onze aanpak komen we tot:

 • Klachtenreductie
 • Gedragsverandering en
 • Snelle en duurzame werkhervatting.

Cenzo-VITA
Individuele begeleiding van, vaak arbeidsgerelateerde, lichtere psychische klachten ter voorkoming van verzuim en bevordering van het functioneren.

Cenzo-CURA
Curatieve behandeling van psychische stoornissen (GBGGZ) met als doel klachtenreductie en terugkeer naar het werk. Cofinanciering zorgverzekering is mogelijk.

Driegesprek
Als onderdeel van een behandeling wordt een ondersteunend re-integratiegesprek met de psycholoog, medewerker en leidinggevende uitgevoerd, om te komen tot goede afspraken ten aanzien van de inzetbaarheid van de medewerker.

Landelijk leveren onze ervaren en gekwalificeerde psychologen zorg op maat. Deze zorg richt zich op medewerkers met psychische klachten die hen hinderen in hun dagelijks functioneren, waardoor zij verminderd presteren en/of zijn uitgevallen. Onze psychologen werken vanuit de visie dat werk bijdraagt aan herstel. Zij zullen daarom, zo snel als verantwoord is, de medewerker helpen terug te keren naar het werk. Vanuit deze situatie leert de medewerker omgaan met zijn problematiek op het werk, terwijl hij samen met zijn psycholoog werkt aan zijn herstel. Met onze aanpak komen we tot klachtenreductie, gedragsverandering en snelle en duurzame werkhervatting.

Cenzo-VITA
Individuele begeleiding van, vaak arbeidsgerelateerde, lichtere psychische klachten ter voorkoming van verzuim en bevordering van het functioneren.

Cenzo-CURA
Curatieve behandeling van psychische stoornissen (GBGGZ) met als doel klachtenreductie en terugkeer naar het werk. Cofinanciering zorgverzekering is mogelijk.

Driegesprek
Als onderdeel van een behandeling wordt een ondersteunend re-integratiegesprek met de psycholoog, medewerker en leidinggevende uitgevoerd, om te komen tot goede afspraken ten aanzien van de inzetbaarheid van de medewerker.

Zorg op maat

De Cenzo-psychologen
leveren, mede door hun ruime ervaring en expertise,
zorg op maat.
Samen met de medewerker wordt bepaald welke behandelaanpak passend is bij de hulpvraag en het profiel van de medewerker.

Zeer ervaren psychologen

De zorg wordt geleverd door gekwalificeerde GZ-psychologen (BIG) en A&G-psychologen (NIP). Zo heeft u de zekerheid dat medewerkers conform wet- en regelgeving door zeer ervaren en goed geschoolde psychologen worden behandeld.

Snelle doorlooptijden

Dankzij ons brede netwerk zorgprofessionals en zorgbemiddeling op het hoofdkantoor, kunnen medewerkers aanzienlijk sneller starten dan in de reguliere zorg. We verkorten de verzuimduur aanzienlijk en voorkomen dat klachten verergeren.

Kwaliteitsbewaking en -meting

De door ons gemeten resultaten krijgt u via een jaarlijkse rapportage inzichtelijk gemaakt. De resultaten, zoals wacht-/ doorlooptijden, klachtenreductie, re-integratie en cliënttevredemheid van uw medewerkers worden afgezet tegen het Cenzo-totaal.

Meer informatie

Download hier de brochure psychologische zorg met informatie.

Aanmelden

Klik hier om een medewerker online aan te melden voor psychologische zorg.

Zoek-zorgprofessional

Bekijk hier waar wij een zorgprofessional beschikbaar hebben.

Bol-foto mental coaching

Mental coaching

Persoonlijke groei op maat!

Ervaart een medewerker onmacht en stress op het werk, privé of in relaties? Wordt de medewerker hierdoor belemmerd in zijn functioneren? Dan biedt ondersteuning van een coach de mogelijkheid om hierin concrete stappen te zetten. Dit leidt tot een energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerker. Uitval wordt voorkomen of de verzuimduur wordt verkort.

Bekijk hier de animatie video over Mental coaching.
 • Onze dienstverlening
 • Dienstenaanbod

Cenzo-partner Open en Eerlijk Coaching (OEEC) levert coaching op maat om diepgaand persoonlijk inzicht en structurele verandering bij medewerkers te realiseren. Onze coaches bereiken deze structurele verandering door verder te gaan dan de hulpvraag en zich te richten op onderliggende thema’s, kernovertuigingen, denkkaders en patronen. Onze aanpak volgt de richtlijnen van de International Coaching Federation (ICF):

 • Samen met de coach stelt de medewerker zijn persoonlijke doelen op;
 • De coach ondersteunt de medewerker in zijn onderzoek naar:
  • Hoe het thema zich uitspeelt in zijn dagelijkse leven/werk;
  • Wat zijn blokkades en mogelijke oplossingen zijn;
  • Hoe hij concreet een volgende stap kan zetten richting het doel.
 • Tussen de sessies door wordt met huiswerkopdrachten gewerkt om inzichten te vergaren en volgende stappen te oefenen.

Met onze aanpak stimuleren wij het eigenaarschap van de medewerker en realiseren we gedragsverandering.

Mental coachingstraject
Intakegesprek gevolgd door een coachingstraject op maat van maximaal acht sessies van één tot anderhalf uur.

Driegesprek
Ondersteunend gesprek met de coach, medewerker en leidinggevende om te komen tot effectieve communicatie en goede afspraken ten aanzien van de trajectdoelstelling en inzetbaarheid van de medewerker.

Incompany coaching
Een coach die voor een vast aantal uur bij u op locatie wordt ingezet voor mental coaching, driegesprekken en preventief advies.

Cenzo-partner Open en Eerlijk Coaching (OEEC) levert coaching op maat om diepgaand persoonlijk inzicht en structurele verandering bij medewerkers te realiseren.
Onze coaches bereiken deze structurele verandering door verder te gaan dan de hulpvraag en zich te richten op onderliggende thema’s, kernovertuigingen, denkkaders en patronen. Onze aanpak volgt de richtlijnen van de International Coaching Federation (ICF):

 • Samen met de coach stelt de medewerker zijn persoonlijke doelen op;
 • De coach ondersteunt de medewerker in zijn onderzoek naar:
  • Hoe het thema zich uitspeelt in zijn dagelijkse leven/werk;
  • Wat zijn blokkades en mogelijke oplossingen zijn;
  • Hoe hij concreet een volgende stap kan zetten richting het doel.
 • Tussen de sessies door wordt met huiswerkopdrachten gewerkt om inzichten te vergaren en volgende stappen te oefenen.

Met onze aanpak stimuleren wij het eigenaarschap van de medewerker en realiseren we gedragsverandering.

Mental coachingstraject
Intakegesprek gevolgd door een coachingstraject op maat van maximaal acht sessies van één tot anderhalf uur.

Driegesprek
Ondersteunend gesprek met de coach, medewerker en leidinggevende om te komen tot effectieve communicatie en goede afspraken ten aanzien van de trajectdoelstelling en inzetbaarheid van de medewerker.

Incompany coaching
Een coach die voor een vast aantal uur bij u op locatie wordt ingezet voor mental coaching, driegesprekken en preventief advies.

Ervaren en gekwalificeerde coaches

Aan onze coaches stellen we hoge kwaliteitseisen. Zij zijn gecertificeerd door de meest gerenommeerde certificeringsinstanties (ICF, NOBCO). U bent daardoor verzekerd van coaches die een gedegen opleiding hebben genoten, de nodige ervaring hebben, voldoen aan de voorwaarden die de beroepsverenigingen stellen en zich blijven bijscholen en ontwikkelen.

Snelle doorlooptijden, overal in Nederland

Wij hechten waarde aan toegankelijke zorg. Dankzij ons brede netwerk en zorgbemiddeling op het hoofdkantoor kunnen medewerkers snel starten. Wij coachen bij u op locatie. Wanneer dit niet mogelijk is of niet wenselijk is voor de medewerker, werken onze coaches vanuit flexibele locaties door het hele land. Er is zo altijd een coach in de buurt van waar de medewerker werkt óf woont.

Kwaliteitsbewaking en -meting

U krijgt middels een jaarlijkse rapportage inzicht in de resultaten van de trajecten van uw medewerkers ten opzichten van het Cenzo-totaal. Denk hierbij aan: de wacht-/doorlooptijden, cliënttevredenheid, inzicht in de verbetering van de mentale vitaliteit (energie, motivatie en veerkracht) van de medewerkers en inzicht in besparing aan werkgevers- en zorgkosten (gemeten met TNO-vragenlijst: VITA-16).

Meer informatie

Download hier de brochure Mental coaching met meer informatie.

Aanmelden

Klik hier om een medewerker online aan te melden voor Mental coaching.

Zoek-zorgprofessional

Bekijk hier waar wij een zorgprofessional beschikbaar hebben.

Bol-foto groepstraining

Groepstrainingen

Samen groeien in mentale vitaliteit!

Hoe draagt u bij aan de groei van de mentale vitaliteit van medewerkers? In onze groepstrainingen gaan medewerkers samen aan de slag om individueel stappen te zetten in het vergroten van bewustwording, versterken van eigenaarschap en het doorbreken van gedachte- en gedragspatronen. Zo komen we tot energieke, gemotiveerde en veerkrachtige medewerkers.

 

 • Onze dienstverlening
 • Dienstenaanbod
Samen met onze partner OEEC leveren wij diverse groepstrainingen. De trainingen zijn uniek en hebben als doel een bijdrage te leveren aan de mentale vitaliteit van medewerkers. De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde zorgprofessionals met veel ervaring en affiniteit met het trainen in groepsverband. De trainingen zijn geschikt voor zowel leidinggevenden als medewerkers en kunnen worden ingezet om meer bewustwording voor de eigen duurzame inzetbaarheid te creëren, maar ook om het gesprek met medewerkers beter aan te kunnen gaan tot aan het daadwerkelijk doorbreken van patronen waardoor er een duurzame verandering tot stand wordt gebracht. De gestandaardiseerde en bewezen programma’s worden op maat afgestemd op de organisatie.
Wij bieden drie soorten groepstrainingen:
 • vitaliteitscampagnes
 • trainingen specifiek voor leidinggevenden
 • trainingen voor medewerkers.
Samen met onze partner OEEC leveren wij diverse groepstrainingen. De trainingen zijn uniek en hebben als doel een bijdrage te leveren aan de mentale vitaliteit van medewerkers. De trainingen worden gegeven door gekwalificeerde zorgprofessionals met veel ervaring en affiniteit met het trainen in groepsverband. De trainingen zijn geschikt voor zowel leidinggevenden als medewerkers en kunnen worden ingezet om meer bewustwording voor de eigen duurzame inzetbaarheid te creëren, maar ook om het gesprek met medewerkers beter aan te kunnen gaan tot aan het daadwerkelijk doorbreken van patronen waardoor er een duurzame verandering tot stand wordt gebracht. De gestandaardiseerde en bewezen programma’s worden op maat afgestemd op de organisatie.

Wij bieden drie soorten groepstrainingen:

 • vitaliteitscampagnes
 • trainingen specifiek voor leidinggevenden
 • trainingen voor medewerkers.

Ervaren en gekwalificeerde trainers

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde coaches (ICF en NOBCO), GZpsychologen (BIG) en A&G-psychologen (NIP). Allen zijn zeer ervaren en hebben affiniteit met het trainen van groepen. In combinatie met hun ruime ervaring en achtergrond zijn zij specialist bij uitstek! Zo bent u altijd verzekerd van de juiste trainer.

Afgestemd op uw organisatie

Ons brede aanbod van trainingen varieert in opzet, thematiek, duur en groepsgrootte. De gestandaardiseerde programma’s worden op de wensen, thema’s en problematiek binnen uw organisatie afgestemd. Onze groepstrainingen sluiten optimaal aan bij de praktijk, zo komen we tot een maximaal resultaat.

Kwaliteitsmeting,
bewezen effectief

Door begin- en eindmetingen volgens een door TNO ontwikkelde vitaliteitsvragenlijst is bewezen dat onze trainingsprogramma’s leiden tot toename van de mentale vitaliteit. Hiermee verbeteren de energie, motivatie en veerkracht van de medewerkers. Dit leidt tot een besparing van werkgeverskosten en zorgkosten.

Ons trainingsaanbod

Vitaliteitscampagne

Vitaliteitscampagne ‘In Balans’

Duur
7  dagen
(Max.)
Onbeperkt

Wilt u op een creatieve en laagdrempelige manier mentale vitaliteit onder de aandacht brengen van de medewerkers, bijvoorbeeld in het kader van een gezondheidsweek? Met In balans gaan medewerkers gedurende een week met behulp van dagelijkse video’s en een dagboek aan de slag met verschillende korte, praktische oefeningen en verdiepingsvragen.

Voor leidinggevenden

Mentaal vitaal leidinggeven

Duur
3 dagdelen
(Max.)
12

Hoe maakt u van stress geen probleem, maar een katalysator voor groei? In deze training leren leidinggevenden stress-symptomen te (h)erkennen, uitval vóór te zijn en een gesprek hierover te voeren met de medewerker.

Voor medewerkers

Stress begrijpen en het voor je laten werken

Duur
6 weken
(Max.)
15
Een innovatieve groepstraining gericht op het leren begrijpen van stress en dit voor je laten werken. Aan de hand van oefeningen en video’s gaan deelnemers zelf aan de slag met behulp van een e-learning omgeving en een fysiek werkboek om in zes weken stress beter te leren begrijpen en het voor ze laten werken. Elke week wordt middels een webinar een trainingssessie belegd waarin deelnemers vragen kunnen stellen en de materie wordt toegelicht.

Voor medewerkers

Mindfulness training
(aandachtsgerichte cognitieve training)

Duur
8 dagdelen à 2,5 uur
(Max.)
8
Medewerkers leren bewust hun aandacht te richten en kunnen daardoor effectiever omgaan met emoties, gedachten en werksituaties.

Ontdek, ontspan en ontzorg (mindfulness based)

Duur
2 uur
1 dagdeel
3 dagdelen
(Max.)
30
12
12
Vermindert stress en piekeren. Medewerkers ontdekken hoe ze zelf beter kunnen ontspannen en ontzorgen. Ook wordt de onderlinge communicatie versterkt.

Ontzorgen

Duur
1 dagdeel
1 dag
3 dagdelen
(Max.)
16
12
12
Medewerkers leren hoe ze meer vanuit de eigen invloed naar hun gedachten en zorgen kunnen kijken, hoe ze hierin de regie kunnen nemen en een andere keuze kunnen maken.

Van projectie naar reflectie

Duur
1 dag
2 dagen
(Max.)
12
12
Medewerkers ontdekken hun ‘ware’ kernkwaliteiten en valkuilen. Zij leren hun kernkwaliteiten beter te benutten, ook in relatie met anderen.

De volgende stap

Duur
4 dagen
 
  (Max.)
12
 
Geschikt voor medewerkers die tegen persoonlijke blokkades aanlopen en vastlopen in werk en/of privé. Medewerkers doorbreken hun blokkades, gedachte- en gedragspatronen, waardoor zij gelukkiger zijn en beter functioneren. Intensieve groepstraining (drie dagen aaneengesloten en één terugkomdag).

Meer informatie

Download hier de brochure Groepstrainingen met meer informatie.

Aanmelden

Klik hier om een aanvraag voor één van onze trainingen in te dienen.

Zoek-zorgprofessional

Bekijk hier waar wij een zorgprofessional beschikbaar hebben.